&

සී-ස. කිරිඇල්ල විවිධසේවා සමූපකාර සමිතිය

Button

කිරිඇල්ල විවිධසේවා සමූපකාරයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පෙර රජ දවස පෙරදිග ධන්‍යාගාරය නමින් විරැදාවලි ලත් අප මෘතෘ භූමිය වන ශ්‍රීලංකා ද්වීපයෙහි සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුවිට කෝරළයේ මැද පත්තුවේ කිරිඇල්ල ගම්වරයෙහි අවුකනගල , කොහොඹගල යන සුන්දරියන්ගේ අතිජාත නිවුන් සොයුරිය වන කබරගල කඳු ලලනාවගේ ළමැදේ සුන්දර පහස ලබමින් විරාජමානව බැබලෙන , ක්‍රි.ව. 1801 දී සිංහලයේ අවසන් නරපතිඳු වන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහයන්ගේ ඇරයුම අනුව කරඳන  ශ්‍රීදේවරක්ඛිත මහා සඟරැවන විසින් මැදුම් සඟිය නම් ධර්ම ශාස්ත්‍රිය ග්‍රන්ථය රචනා කර රජු වෙත භාරදීෙම්න් පසු මහත් සංතුෂ්ඨියට පත් ඒම නරේන්ද්‍රයන් විසින් උන් වහන්සේ වෙත ප්‍රදානය කරන ලද අක්කර 12000 ක් පමණ වු දුම්බර කීරගම නින්දගෙමහි වු නැඳුන් දැව යොදා ගනිමින් විහාරයක් කරවීම නිසා නැඳුන් විහාරය නමින් ප්‍රකට වු ‍ප්‍රෙෳඪ ඉතිහාසයකට උරුම කම් කියන ‍ෛඑතිහාසික නැඳුන් රජමහා විහාරස්ථ‍යේ ශ්‍රී විභූතියෙන් ඔදවත් වන , සමනොල සිරසින් ඇරඹී කොමල ගමන කලුතර  ෛඵතිහාසික  බෝ සමිඳුන් සෙවනේ නිමා කරන සුන්දර කලු ගං ලලනාවෙගේ සුනිල දිය දහරින් පෝෂණය වන , එදා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජ සතුරැ උවදුරින් වැලකීම උදේසා ආරක්ෂාව පතා සැඟව සිටි කොපිගොල්ල වලව්ව වැනි ඓතිහාසික ස්ථාන රැසකින් සමන්විත වු අති රමණිය බල ප්‍රෙද්ශයක , සමන්‍ දේව අඩවියේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානය වන මහ සමන් දෙව්ලින් ඇරඹෙන රත්නපුර – පානදුර ඒ-8 ප්‍රධාන දෙමංතීරු මාවත අභියස විරාජමානව බැබලෙන සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය පිළිබඳව ඉතිහාසය , පරිපාලනය , ආර්ථිකය , සාමාජික සහ ව්‍යාපාරික අංශ පිළිබඳව කෙරෙන සංක්ෂිප්ත විවරණයය මේ.

av

ගරු සභාපතිතුමාගේ සුභාසිංසන